Vážení spoluobčané, přátelé.

Všichni si přejeme žít v opravdu demokratické zemi a tak již dlouho bojujeme za lepší budoucnost nás všech. Někdy společně, ale většinou, bohužel, každý sám.

Politický marasmus, panující v České republice, už převýšil únosné meze, a tak se začínají radikalizovat síly, které předkládají zdánlivě jednoduchá řešení. Snad už nás ale dějiny poučily, že jednoduchá řešení většinou skončila diktaturou. Nebezpečí vzniku moderní diktatury je dnes větší, než kdykoliv předtím.

Řešení spatřujeme v postupném zavádění prvků přímé demokracie a celkové změně systému na přímo demokratický. Za poslední rok tento názor velice posílil a některé politické strany souhlasí se zavedením prvků přímé demokracie do stávajícího systému. V předčasných volbách byli dokonce zvoleni do poslanecké sněmovny kandidáti uskupení, které má jako hlavní bod svého programu přímou demokracii.

Není náhodou, že ani jedna ze zemí, kde už mají prvky demokracie zavedeny (není to jen často citované Švýcarsko) nepatří mezi chudé země a pocit sounáležitosti občanů se svou zemí je mnohem větší než u nás.

Proto se domníváme, že předčasné volby, ač nedopadly úplně podle našich představ, nám přece jen dávají naději na změnu. Ta naděje spočívá v tom, že se těmto stranám a uskupením podaří prosadit schválení zákona o referendu, který je základním kamenem a nástrojem přímé demokracie.

Odpůrci přímé demokracie, kteří však mají stále v parlamentu většinu, se dnes snaží myšlenky přímé demokracie dehonestovat názory, že Český národ není pro přímou demokracii dostatečně vyspělý apod.

Dokažme jim, že to není pravda! Nenechme ze sebe dělat zaostalou tlupu neandrtálců!

Spojme své síly se všemi, kdo prosazují referendum s parametry, které jsou ve světě běžné (podrobnosti v dokumentu „Základ přímé demokracie – Referendum). Zabraňme společně tomu, aby parlament odhlasoval nějakého zmetka, který by uplatnění referenda prakticky znemožnil - hlavně některými stranami požadovaný nepřiměřeně vysoký počet podpisů pod peticí za vyhlášení referenda a nesmyslně vysoká povinná účast voličů (tzv. kvórum), nutná pro platnost referenda.

Společně jednejme a společně bojujme!

Občané, podpořte myšlenku platformy tím, že připojíte svůj hlas na www.platformazareferendum.cz ve volbě „Elektronické vyjádření podpory“. O počtu občanů, kteří platformu podpořili, budou pravidelně informováni všichni poslanci a senátoři, aby věděli, že zákon o referendu chceme a pohlídáme si jeho znění.

Organizovaná uskupení (občanská hnutí apod.) mohou myšlenku platformy také podpořit tím, že vyzvou své členy a sympatizanty k elektronickému vyjádření podpory v rámci tohoto webu nebo svým podílem na společných akcích platformy. Pokud tak učiní a budou nás o tom informovat, rádi je zveřejníme v sekci „Podporovatelé platformy“.

Konkrétní znění zákona o referendu je z hlediska přínosu pro občany rozhodující. Přijetí zákona se silnými omezujícími podmínkami může myšlenku přímé demokracie jen diskreditovat. Proto jsme připravili Teze k zákonu o referendu (viz třetí položka menu). Přečtěte si je pozorně a v případě nejasností nebo připomínek neváhejte na toto téma diskutovat. Hlavně ale porovnávejte s těmito tezemi každý návrh příslušného zákona, který bude sněmovna projednávat


Věříme, že společných kroků uděláme ještě mnoho.

Čím déle spolu půjdeme, tím lépe se nám půjde.